Дата Предмет Спецификация Задание
Март 2012 Математика ЕГЭ (тренир-ая работа)
Март 2012

Математика

(решение части С)

ЕГЭ (тренир-ая работа)
Март 2012 Математика ЕГЭ
Март 2012

Математика

(решение части С)

ЕГЭ
Январь 2012 Математика ЕГЭ (тренир-ая работа)
Январь 2012

Математика

(решение части С)

ЕГЭ (тренир-ая работа)
декабрь 2011 Математика

(без логарифмов)
ЕГЭ
декабрь 2011 Математика

(без производной)
ЕГЭ
декабрь 2011 Математика

(решение части С I)
ЕГЭ
декабрь 2011 Математика

(решение части С II)
ЕГЭ
ноябрь 2011 Математика ЕГЭ (тренир-ая работа)
ноябрь 2011 Математика

(решение части С)
ЕГЭ (тренир-ая работа)
сентябрь 2011 Математика

(без логарифмов)
ЕГЭ
сентябрь 2011 Математика

(без производной)
ЕГЭ
сентябрь 2011 Математика

(решение части С I)
ЕГЭ
сентябрь 2011 Математика

(решение части С II)
ЕГЭ
май 2011 Информатика и ИКТ ЕГЭ
апрель 2011 Информатика и ИКТ ЕГЭ